SOS Oekraïne

Opvangen vluchtelingen

Algemene situatie
Op dit moment zijn er zeer veel vluchtelingen met name in Polen. Een deel van deze mensen wil daar graag blijven omdat ze hopen snel terug te kunnen naar Oekraïne. Een ander deel wil graag doorreizen. De vluchtelingen opvang op veel locaties kunnen de stroom mensen niet aan en de situatie is niet geweldig, zelfs aan voedsel is hier en daar tekort. De situatie is erg onduidelijk, er zijn overal veel initiatieven en die zijn (nog) niet gebundeld. Gelet op het aantal vluchtelingen zal dit nog wel even zo blijven.

Opvang
Inmiddels biedt de Nederlandse overheid opvang aan. Daarnaast zijn er veel mensen die vluchtelingen willen opvangen. Vaak gebeurt dat met goede bedoelingen maar heeft men onvoldoende informatie. Wij proberen hiermee te helpen.

Opvang aanbieden
Op dit moment is er veel aanbod en vraag op diverse platforms en is alleen daardoor het matchen erg moeilijk. Vergeet niet dat wij ons in een rustige stabiele situatie bevinden maar door de enorme hoeveelheid vluchtelingen deze snel geholpen moeten. Het goed matchen is eigenlijk wenselijk maar wordt ook door de tijdsdruk erg moeilijk. Wel kunt u alvast vooraf goed bedenken waar u aan begint als u vluchtelingen wilt opvangen. Hiervoor hebben wij een lijstje met aandachtspunten gemaakt.

> aandachtspunten voor gastgezinnen
> informatie over leefgeld, paspoorten etc.