SOS Oekraïne

Een van de opvanglocaties in Warschau 

Voedsel- en kledingbank voor vluchtelingen

Doneren

Hulp is nu hard nodig
Nu de oorlog langer duurt wordt overal de behoefte groter. Niet alleen in Oekraïne zelf maar ook in de buurlanden. Zo vangt Polen 1,5 miljoen Oekraïners op maar heeft de overheid steeds meer problemen met de opvang en financiën. De hulpvraag neemt dus toe.

Wat er nodig is
Welke hulp er precies nodig is wisselt sterk per locatie en hangt ook af van het moment. Vaak gaat het om voedsel en persoonlijke verzorgingsmiddelen maar ook om medicatie en medische hulp. Zeker in de winter is kleding hard nodig maar ook zaken als dekens en goede slaapzakken.

Geld in plaats van goederen
Er worden veel goederen ingezameld en dat is natuurlijk heel erg mooi, iedere hulp is welkom. Toch heeft het inzamelen van goederen een keerzijde. Allereerst de relatief hoge kosten voor het transport, per rit al snel zo een 500,- euro voor een busje met vrijwilligers. Daarnaast wisselt de hulpvraag en is soms moeilijk snel aan- en bij te sturen. Zo was er eerder al een overschot aan kleding op diverse punten en is dat als afval afgevoerd.

De Stichting SOS Oekraïne ondersteunt elk hulp initiatief waar mogelijk. Wij geven de voorkeur aan geld om redenen van efficiëntie:
– nauwkeurig inspelen op de behoeften ter plaatse;
– geen onnodige transportkosten door ter plaatse te kopen (indien mogelijk);
– lagere kosten voor bijv. voedsel dan in Nederland door lokaal te kopen. Voor hetzelfde geld kan er dus meer gedaan worden;
– flexibiliteit, alleen dat kopen wat echt nodig is;
– snelheid, geen (lang) transport, zoveel mogelijk kopen dichtbij waar het nodig is;
– geen onzekerheid of transport mogelijk is, wegen en bruggen kunnen gestremd, beschadigd of vernietigd zijn;
– geen opslag van goederen;
– geen mankracht nodig voor het uitzoeken;
– geen ongebruikte spullen die weggegooid moeten worden omdat ze niet nodig zijn.

Geef daarom geld! Samen met andere hulpverleners gaat de Stichting SOS Oekraïne er voor zorgen dat het goed terecht komt zonder onnodige overhead kosten. Onze stichting werkt niet met dure betaalde krachten zoals veel grote organisaties.

Hoe u geld kunt doneren ziet u hieronder.

Direct via mobiel
met Ideal

Open de QR-code scanner app en scan onderstaande QR-code of klik hier.
Er verschijnt een bedrag van 5,- euro maar kan ook naar wens worden ingevuld.

Direct via mobiel
met uw bank app

Open uw bank app en scan onderstaande QR-code. Alle gegevens worden ingevuld om 5,- euro te doneren. Uiteraard mag u dit bedrag aanpassen naar wens.

Overschrijven via uw bank

Dit kunt u doen door geld over te maken naar de bankrekening van de Stichting SOS Oekraïne.

IBAN : NL67 INGB 0675 7925 76
T.n.v. : Stichting SOS Oekraïne
Omschrijving : Donatie