SOS Oekraïne

Kinderen zonder ouder met gezag

Een speciale groep Oekraïense vluchtelingen vormen kinderen die zonder ouder naar Nederland komen. Deze groep is extra kwetsbaar en dus wil de overheid dit goed in de gaten houden. Ze moeten op een veilige plek terecht komen en van belang is dat er specifieke begeleiding en aandacht voor hen is. Daarom heeft de overheid hierover het volgende besloten.

1. Gezag moet geregeld zijn
Voor alle kinderen die in Nederland verblijven moet het gezag zijn geregeld. Dit kan ouderlijk gezag zijn of voogdij door iemand anders dan de ouders. Ouderlijk gezag is ook mogelijk als ouders in het buitenland verblijven.

2. Gemeente meldt kinderen aan
Als kinderen in een gastgezin komen is de gemeente/betrokken organisatie alert op kinderen zonder een ouder met gezag in Nederland. De gemeente/het Consortium meldt een kind zonder een ouder met gezag aan bij de Raad voor de Kinderbescherming. De Raad screent vervolgens een mogelijk gastgezin en onderzoekt de gezag situatie. Een overzicht van de kantoren en de bijbehorende contactgegevens vindt u via deze link.

3. Gastgezin zonder betrokkenheid gemeente
Wanneer de gemeente niet betrokken is bij het gastgezin dan is alertheid gevraagd. Indien er geen ouder met gezag bij aanwezig is meldt dit dan bij de lokale Raad voor de Kinderbescherming. Een overzicht van de kantoren en de bijbehorende contactgegevens vindt u via deze link.

4. Uitgangspunt: kinderen bij gastgezin laten
Het uitgangspunt is om kinderen – die begeleid of opgevangen worden door een gastgezin – zoveel mogelijk bij het gastgezin te blijven opvangen. Indien de Raad voor de Kinderbescherming een verzoek om voogdij doet, zal Nidos (of William Schrikker Gezinsvormen) gevraagd worden dit uit te voeren. Een gastgezin krijgt dus niet zelf de voogdij over het kind.

(Bron: Rijksoverheid, Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners (POO) versie 1.0, 2022 maart 25)
(Update: Rijksoverheid, Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners (POO) versie 2.0, 2022 april 15)