Disclaimer

De informatie op deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Echter, de Stichting SOS Oekraïne, dan wel door haar ingeschakelde derden, kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden, onvolledigheden of andere onvolkomenheden dan wel voor de gevolgen daarvan. Eveneens kan de Stichting SOS Oekraïne op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van externe partijen waarnaar wordt verwezen dan wel voor de inhoud van advertenties.

De Stichting SOS Oekraïne behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen advertenties of andere bijdragen te weigeren en/of te verwijderen en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele daaruit voortvloeiende schade.

Wijzigingen voorbehouden.