SOS Oekraïne

Financiële vergoedingen Oekraïense vluchtelingen

De Nederlandse regering heeft besloten om aan Oekraïense vluchtelingen leefgeld uit te keren. Hiervoor is vereist dat de vluchteling bij de gemeente is geregistreerd in het BRP (zie hier Inschrijven bij gemeente).

Drie componenten
De vergoeding is wekelijks en bestaat uit 3 componenten:
1. Voedsel
Het bedrag hiervoor is per persoon € 46,97 per week (€ 205,- per maand bij gemeentelijke opvang)

2. Kleding en andere persoonlijke uitgaven
Hiervoor is het bedrag per persoon € 12,95 per week (€ 55,- per maand bij gemeentelijke opvang)

3. Wonen, totaal minimaal € 75,- en maximaal € 125,-
Dit bedrag is afhankelijk van het aantal personen in het gastgezin. Maximaal 4 personen ontvangen deze woonvergoeding.
De eerste persoon in een gastgezin krijgt € 75,- (per week)
De tweede persoon krijgt € 25,- (per week)
De derde en vierde persoon krijgen per persoon € 12,50 (per week)
Deze component is bedoeld voor kosten van vervoer en activiteiten buitenshuis zoals familiebezoek.
Het kan zijn dat de totale woonvergoeding anders is bijvoorbeeld om deze eerlijk te verdelen over de gasten die op één adres staan ingeschreven.

Vergoeding voor gastgezin
Het gastgezin krijgt geen vergoeding van de overheid. De gasten kunnen het bedrag bedoeld voor wonen (component 3) wel gebruiken om vrijwillig bij te dragen in de kosten van de huishouding. Dat is heel redelijk want het gastgezin maakt extra kosten voor eten en drinken, energie etc. De gast(en) en het gastgezin kunnen hier afspraken over maken. Leg deze voorafgaand aan het verblijf schriftelijk vast waardoor het duidelijk is voor beide partijen.

Uitkering leefgeld
De uitkering van het leefgeld gebeurt door de gemeente aan de gast. Hiervoor is het vereist dat de gast eerst geregistreerd staat bij de gemeente, bij voorkeur in de Basis Registratie Personen. Het gastgezin kan hierbij helpen.
De gemeente bepaalt of het bedrag wekelijks wordt uitgekeerd of op een ander moment. Ook bepaalt de gemeente hoe het geld wordt uitgekeerd. Dat zal bij voorkeur op een bankrekening zijn maar kan ook contant of via een “money card” (prepaid pinpas).
De gast kan ook andere bedragen gestort krijgen. Zo worden gelden voor kinderen aan de ouder uitgekeerd.

(Bron: Rijksoverheid, Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners (POO) versie 1.0, 2022 maart 25)
(Update: Rijksoverheid, Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners (POO) versie 2.0, 2022 april 15)

(Bron: Rijksoverheid, Handreiking Gemeentelijke Opvang Oekrainers (GOO) versie 2.0, 2022 april 04)
(Update: Rijksoverheid, Handreiking Gemeentelijke Opvang Oekrainers (GOO) versie 3.0, 2022 mei 20)